ÇALIŞMA ALANLARI


konu ikon

Aile Hukuku


Aile hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı...


detay
konu ikon

Miras Hukuku


Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi...


detay
konu ikon

Ceza Hukuku


Şikayet ve suç duyurusu işlemleri, Ceza davalarının takibi...


detay
konu ikon

Kişiler Hukuku


Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler...


detay
konu ikon

Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku


Ortaklığın giderilmesi davaları, Tapu İptali ve Tescil, Müdahalenin Önlenmesi


detay
konu ikon

Kentsel Dönüşüm Hukuku


Deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp, yeniden inşa edilmesi çalışmalarını konu alan hukuk


detay
konu ikon

İmar Hukuku


İmar hukuku, 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere çok sayıda mevzuatı içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır.


detay
konu ikon

Kira Hukuku


Kiracı, Kiralayan Uyuşmazlıkları, Tahliye, Kira Tespiti, Kira Alacağı ve diğer uyuşmazlıklar...


detay
konu ikon

Tüketici Hukuku


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan her türlü davalar...


detay
konu ikon

Tazminat Hukuku


Maddi tazminat davaları, Manevi tazminat davaları...


detay
konu ikon

Kamulaştırma Hukuku


Kamulaştırma, Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri tarafından kamu yararı için gerekli özel kişilere ait taşınmaz malların


detay
konu ikon

İdare Hukuku


Dava öncesi idareye başvuru işlemleri, Dava açılması ve yürütmeyi durdurma işlemleri


detay
konu ikon

Yabancılar  Hukuku


Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi, Yabancı mahkeme kararlarının icra takibi


detay
konu ikon

Aile İçi Şiddet Ve Kadına Yönelik Şiddete Yönelik Davalar


Her Türlü Ayrımcılığın, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi


detay
konu ikon

İnsan Hakları Hukuku


Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer ve uluslararası sözleşme ve mekanizmalarla garanti altına alınmış...


detay
konu ikon

İcra İflas Hukuku


Alacakların tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri, haciz ve iflas işlemleri, alacaklı/borçlu davaları...


detay
konu ikon

İş Hukuku


İş hukuku temelde çalışma hayatını düzenleyen kanunların bütünüdür.


detay