ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Yabancılar  Hukuku


Yabancıla  hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Yabancı mahkeme hukuku alanındaki başlıca hizmetlerimiz;

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi

Yabancı mahkeme kararlarının icra takibi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki hukuki süreçleri

Yabancıların Türkiye’de yaşadığı hukuki problemlerin çözümünde danışmanlık hizmeti,

Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması