ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Kira Hukuku


Kira hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenmesi, (Aile Konutu olarak kiralanan taşınmazlar ve tahliye taahhütnamelerinin düzenlenmesi.)

Kira sözleşmeleri ile ilgili ihtarnamelerin düzenlenmesi

Kira sözleşmelerinden kaynaklı her türlü alacak işleminin icra dairleri ve mahkemelerde takibi,

Kira bedelinin tespiti ve kira bedelinin uyarlanması davaları,

Kira Sözleşmesinden kaynaklı alacak, fesih ve tahliye davalarının takibi.

Kira sözleşmesinden doğan alacak ve tahliye davalarında dava şartı arabuluculuk başvurularının yapılması ve müzakarelerde temsili hizmeti.

01 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanun değişikliği ile İcra ve İflas Kanunu uyarınca kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi hariç olmak üzere, arabuluculuğa elverişli nitelikte olan tüm kira uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu hale getirilmiştir.

Arabuluculuk görüşmelerinde haklarınızı tam olarak bilmek ve menfaatlerinizi korumak için kira hukuku konusunda uzman bir avukat tarafından hem arabuluculuk sürecinde hem de uzlaşma olmaması durumunda dava sürecinde temsil edilmeniz faydanıza olacaktır.