ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Tüketici Hukuku


Tüketici hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Türk hukukunda 6502 Sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanunun standartlarını belirlediği ilkeler çerçevesinde bir çok uyuşmazlık konusu Tüketici Hukukuna girmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan her türlü ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak  İl ve İlçe tüketici hakem heyeti başvuruları  ,Arabuluculuk başvurusu ve Tüketici Mahkemesinde dava açılması ve takibi hizmetleri verilmektedir.

Tüketici ile satıcı arasındaki her türlü sözleşme bu hukuk dalının konusudur. Bu sözleşmeler arasında, taksitle satış sözleşmeleri ilk sırada yer alırken, e-ticaretin günden güne artmasıyla birlikte mesafeli sözleşmeler son dönemde öne çıkan sözleşmeler arasında yer almıştır. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler de bu hukuk dalı kapsamında değerlendirilir.

Tüketici Hukukunda Arabuluculuğun Hukuki Dayanağı

7521 Sayılı Yasa ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73/A maddesi eklenerek tüketici hukukunda zorunlu arabuluculuk öngörülmüştür.

Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Talepler

Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Taleplerin belirlenebilmesi için her şeyden önce 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamının ve hangi tür uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinin görev alanına girdiğini tespit edilmesi gerekir.

Genel olarak tarafların üzerinde serbestçe taraf edebileceği ve belirli bir tazminat ve alacağı içeren talepler zorunlu arabuluculuğa tabiidir:

Kusurlu ve Ayıplı Gayrimenkul Tesliminden Doğan Tazminat ve Alacaklar
Kusurlu ve Ayıplı Ürün ve Hizmetten Kaynaklı Tazminat ve Alacaklar
Vekalet ( Avukatlık ) Sözleşmesi Kaynaklı Tazminat ve Alacaklar
Tıbbi Malpraktis Kaynaklı Tazminat ve Alacaklar
Eser Sözleşmesi ( Sipariş Üzerine Mobilya Üretimi, Bahçe Düzenlemesi )
Taşıma ( Nakliye ) Sözleşmesi
Simsarlık Sözleşmeleri
Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi
Sigorta Sözleşmesi
Vekâlet Sözleşmesi
Bankacılık Sözleşmeleri
İnternet , bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere,
her türlü tüketici sözleşmesi ve hukuki işleminden doğan tazminat, alacak ve menfi tespit talepleri zorunlu arabuluculuğa tabiidir.

Aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar
b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar
c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar
ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar
(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.