HAKKINDA

“Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı.” - (Elie Wiesel)

Firma ikon

Avukat Şenay Tavuz


1988 yılından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Şenay Tavuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezinin ilk yürütme kurulunda görev yapmıştır.

1988 yılından itibaren Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Muhakemat Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Hazine avukatlığı görevinde bulunmuştur. İzmir Muhakemat Müdürlüğünde Müşavir Hazine Avukatı kadrosunda çalıştıktan sonra 2012 yılında emekli olarak kendi ofisinde serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Çalışma konuları , Aile Hukuku, Miras Hukuku,Kira Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklar ile Ceza Hukuku alanında özellikle Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Cinsel Suçlarda hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru ve Avrupa İnsan hakları Mahkemesine başvuru yapılması sürecinde de avukatlık hizmet verilmektedir.

Katıldığı Eğitimler ve Seminerler


1997- TBB.nin Avrupa Birliği Hukukuna ilişkin seminerine katılım belgesi

2000- Kadının İnsan Hakları Projesi Eğitimi

2005- KADER’in yerel Yönetimler ve Kadın Eğitim Semineri

2008- Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Semineri

2009- Uluslarası Ceza Mahkemesi Türkiye Koalisyonu Kadın ve UCM çalışması.

2011- İBB Kadın Sığnmaevi ve Danışma Merkezleri Çalıştayı, Uçan Süpürge, Demokraside Kadın İzleri Eğitim Çalışması

2012- İzmir Barosu CMK Eğitim Çalışması

2012-İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezince düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal,Psikolojik ve Hukuksal Boyutu semineri İzmir Barosu Çocuk Evlilikler Çalıştayı

2012-TBB Kamu İhale Hukuku İleri Eğitim Programı Türkiye Barolar Birliği Kadın Komisyonu (TÜBAKKOM) Kadın Avukatlar Kurultayı
2013-İzmir Barosu İş Hukuku Sempozyumu

2014- Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından düzenlenen Avukatlara yönelik LGBT Hakları Semineri

2014-İHOP ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezince düzenlenen İnsan Hakları Yaz Okulu-Cezasızlık ve İnsan Hakları Konulu Eğitim

2018- POZİTİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ ve HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İşbirliğinde düzenlenen Temel Arabuluculuk Eğitim Semineri

vizyon ikon