ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Kamulaştırma Hukuku


Kamulaştırma hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Kamulaştırma nedir? Nasıl yapılır?

Kamulaştırma, Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri tarafından kamu yararı için gerekli özel kişilere ait taşınmaz malların ve kaynakların kanunda gösterilen esas ve usullere göre yetkili organlarca verilen karar uyarınca ve parası peşin ödenerek zorla mülkiyetinin alınması ve irtifak kurulmasıdır.

Kamulaştırma kimi zaman acele olmakta, kimi zaman fiili olarak uygulanmakta kimi zaman ise mülkiyet hakkını sınırlayarak hukuki statüde kalmaktadır.

Acele kamulaştırma davaları

Kamulaştırma pazarlık işlemleri

Kamulaştırma anlaşma veya anlaşmazlık işlemleri

Kamulaştırma davası öncesi idareye başvuru işlemleri

Kamulaştırma davaları

Kamulaştırmasız hukuki el atmadan kaynaklı davalar

Kamulaştırmasız fiili el atmadan kaynaklı davalar

Kamulaştırılacak taşınmazın bedel tespiti davaları

Kamulaştırılacak taşınmazın bedel artırımı davaları