ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

İdare Hukuku


İdare hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.
Dava öncesi idareye başvuru işlemleri

Dava açılması ve yürütmeyi durdurma işlemleri

İptal davaları ve takip işlemleri

Tam yargı davaları ve takip işlemleri

Aleyhte verilen kararlara karşı üst kanun yolları işlemleri