ÇALIŞMA ALANLARI


Bildiri

Ceza Hukuku


Ceza hukukunun konusuna giren her türlü hukuki işlemin takip ve danışmanlığı.


Şikayet ve suç duyurusu işlemleri,

Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi

Şüpheli ve sanık müdafi olarak  ceza davalarında savunma ve hukuki yardım

Seri Yargılama ve Uzlaşma sürecinde hukuki danışmanlık .

Adil Yargılanma Hakkının İhlali, haksız Tutuklama vs. nedenlerle  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular

Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru.

Kadınlara ve çocuklara yönelik   suçlarda, Cumhuriyet Başsavcılığına ve Çocuk İzlem Merkezine yapılacak şikayetlerde ilk ifade sürecinden başlamak üzere, soruşturma ve yargılama aşamasında, şikayetçi ve mağdura hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.